Náš Deny

Z prostředků veřejné sbírky TESCO charita zakoupil náš dětský domov vlastního koně. Jmenuje se Deny. Děti ho přijaly jako člena domovské skupiny, o kterého pravidelně pečují. Díky Denymu  realizujeme projekt Sociální hiporehabilitace. Sociální hiporehabilitace je terapeutickou metodou, kdy prostřednictvím koně působíme na osobnost člověka s cílem jejich pozitivních změn a následného zkvalitnění života člověka. Pozitivních změn lze dosáhnout na základě vytvořeného terapeutického vztahu mezi klientem a terapeutem, přičemž kůň je prostředníkem k odbourání nedůvěry a navození změny. V užším slova smyslu jde o aktivity směřující ke změně vzorců chování na základě plánovaných cvičení s koněm. Formativní je sociální hiporehabilitační vlastní prožitek klienta a trénink schopností řešit situace jiným, než naučeným způsobem. Cílem sociální hiporehabilitace je dosažení maximální možné míry socializace jedince.

V rámci projektu se děti aktivně účastní putování s koňmi, pobytů na ranči a jezdeckých her.

 

 

    1-4                                                                                                                                                   

 

Pomáhají nám:

všichni sponzoři