Kontaktní informace


Kontakt:

Dětský domov, Potštejn,
Českých bratří 141
PSČ 517 43


T e l e f o n :

kancelář:

– 494 546 565

– 601 394 958

dětské oddělení:

– 494 546 552

– 731 286 289   /1. rodinná skupina/

– 605 335 294   /2. rodinná skupina/

 

f a x : 494 546 565

e m a i l : ddpotstejn@ddpotstejn.cz

ID datové schránky: 43yxbib


bankovní spojení:  107-4869920207/0100   KB Rychnov nad Kněžnou

IČ:                             60884681

zřizovatel:    Královéhradecký kraj

ředitelka:   Mgr. Bc. Sűsserová Kateřina

 

Pomáhají nám:

všichni sponzoři